Vítejte na www stránkách Sdružení Hasip

Důslednou preventivní činností se dá vzniku požáru zabránit a když už k nějakému vznícení dojde, tak požár v počátku zlikvidovat nebo omezit jeho šíření. Ve vašich firmách, provozovnách i bytových domech zajistíme komplexní zabezpečení v oblasti požární ochrany nebo dílčí úkony podle vašich přání a požadavků.


Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, ukládá právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám zabezpečovat plnění povinností na úseku požární ochrany a neodkladně odstraňovat zjištěné nedostatky. Své povinnosti mají ovšem i fyzické osoby.

Otevírací
doba

PONDĚLÍ až PÁTEK 9:00 – 17:00 hodin

Vždy jen po telefonické domluvě. | Kontakt: +420 605 149 572

Jsme oprávněni provádět kontroly provozuschopnosti:

  • požárních hydrantů, žebříků, dveří, klapek
  • hasicích přístrojů, ucpávek, nouzového osvětlení

V rámci odborné způsobilosti zajistit

  • komplexní služby pro firmy a společenství vlastníků
  • zpracování a vedení dokumentace PO a BOZP
  • preventivní požární prohlídky


Dodání požárního vybavení dle přání za nízké ceny je samozřejmostí.

Kde nás najdete?

logo

Adresa společnosti

Na Okrouhlíku 837
530 03 Pardubice