Bytové domy

Povinnosti vlastníka a odpovědnost statutárních orgánů

Vlastník domu je zpravidla právnickou osobou (družstvo, firma, SVJ, město).

V prostorách mimo byty plní vlastník povinnosti, které jsou dány právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám (§5 zákona o PO).

Odpovědnými osobami jsou vždy statutární zástupci vlastníka.

Povinnosti vlastníka nebo správce domu

Zajistit

  • Kontroly provozuschopnosti vnitřních nástěnných hydrantů
  • Kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů
  • Kontroly provozuschopnosti požárních dveří
  • Preventivní požární prohlídky, odstraňování nedostatků
  • Revize plynu, el. instalace a zařízení, komínů

Povinnosti vlastníků a uživatelů bytů

Vlastníci a uživatelé bytů plní úkoly a povinnosti, které jsou uloženy fyzickým osobám.

Jde zejména o § 17 zákona o PO.

Ve vztahu k bytovému domu jako celku jsou pak důležitá zejména ustanovení odstavce 1)


  • Zákaz manipulace s hořlavými látkami (byty, sklepy, půdy, únikové cesty)
  • Přístup k uzávěrům a vypínačům (uzávěry vody a plynu – skladování předmětů)
  • Zákazy a příkazy na označených místech (sklepy, půdy, výtahy)
  • Přístup k požárně bezpečnostním zařízením (přístupné hydranty, PHP, větrání chráněných únikových cest )
  • Vytváření podmínek pro záchranné práce (volné únikové cesty)Kde nás najdete?

logo

Adresa společnosti

Na Okrouhlíku 837
530 03 Pardubice