Dokumentace PO

Dle Zákona č. 133/1985 jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržovat ji v souladu se skutečným stavem.

Pro své klienty nabízíme kompletní zpracování dokumentace požární ochrany nebo dílčí vypracování určité dokumentace dle konkretních potřeb zákazníka.

  • začlenění do kategorie činností z hlediska požárního nebezpečí
  • požární poplachové směrnice
  • požární řády
  • tématické plány školení
  • evakuační plány
  • dokumentaci zdolávání požáru
  • dokumentaci školení požární ochrany
  • organizační směrnice PO
  • vedení požární knihy

Kde nás najdete?

logo

Adresa společnosti

Na Okrouhlíku 837
530 03 Pardubice