Bezpečnostní tabulky

Bezpečnostní tabulky řeší Nařízení vlády č. 11/2002, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být viditelné a rozpoznatelné i při přerušení dodávky energie minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu.

K tomu jsou používány nejčastěji tabulky z fotoluminiscenčního materiálu, které při výpadku osvětlení samy svítí bez dalšího zdroje energie a nepotřebují ani žádnou údržbu.

Typy bezpečnostních tabulek

Informativní značky pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci mají obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na zeleném pozadí.

Číslo
1 Únikový východ vpravo
2 Únikový východ vlevo
3 Únikové schodiště vpravo dolů
4 Únikové schodiště vlevo dolů
5 Únikové schodiště vpravo nahoru
6 Únikové schodiště vlevo nahoru
7 Směr úniku (oboustranné použití)
8 Únikový východ dveře

Zákazové značky

Požární značky

Kde nás najdete?

logo

Adresa společnosti

Na Okrouhlíku 837
530 03 Pardubice